Ftesë për pjesëmarrjën në ligjëratën që do të mbahet nga Organizata “Nisma e të rinjëve për të drejtat e njeriut”
23 Tetor, 2019 MË SHUMË
Angazhimet per Fakultetin e Edukimit
23 Tetor, 2019 MË SHUMË
Vendim për lirim nga pagesa e semestrit – Viti akademik 2019-2020, Bachelor dhe Master
23 Tetor, 2019 MË SHUMË
Drejtues të UKZ pjesëmarrës të Konferencës “Regional Cluster Meeting Western Balkans”
23 Tetor, 2019 MË SHUMË