Listat e personelit Akademik dhe Administrativ me të drejtë vote, për zgjedhjen e anëtarëve të Senatit
10 Maj, 2019 MË SHUMË