Listat e personelit Akademik dhe Administrativ me të drejtë vote, për zgjedhjen e anëtarëve të Senatit

10 Maj, 2019

Shkarko

Shkarko

Shkarko

Shkarko

Shkarko