Në UKZ kanë qëndruar përfaqësues të Ambasadës së Francës në Kosovë
18 Prill, 2018 MË SHUMË
Njoftim për kohen e mbajtjes së Kolokviumeve në lëndët “Ndërmarrësia” dhe “Marketingu Industrial”
18 Prill, 2018 MË SHUMË
Njoftim: Lënda MENAXHIMI I RISKUT DHE SIGURIMET
18 Prill, 2018 MË SHUMË
Njoftim: Lënda MAKROEKONOMI I
18 Prill, 2018 MË SHUMË