Njoftim për kohen e mbajtjes së Kolokviumeve në lëndët “Ndërmarrësia” dhe “Marketingu Industrial”

18 Prill, 2018

Njoftohen studentët e vitit të dytë të departamentit  “Menaxhment dhe Informatikë” se Kolokviumi i parë nga lënda “Ndërmarrësia”,  me kërkesën e studentëve do të mbahet në ditën e Shtunë /21.04.2018/, salla B01, ora 13:00-14:00.

Njoftohen studentët e vitit të dytë të departamentit  “Marketing” se Kolokviumi i parë nga lënda “Marketingu Industrial”,  me kërkesën e studentëve do të mbahet në ditën e Shtunë /21.04.2018/, salla B01, ora 12:00-13:00.

 

Profesori i lendes:  Fehmi Azemi