Nisin takimet në kuadër të procesit të riakreditimit institucional
4 Nëntor, 2020 MË SHUMË
Njoftim për fotografim për ID kartelë për studentët e nivelit Bachelor të pranuar në vitin akademik 2020/2021 – Afati Plotësues
4 Nëntor, 2020 MË SHUMË
Vendim per lirim nga pagesa e semestrave 2020/2021
4 Nëntor, 2020 MË SHUMË