Rezultatet Preliminare të provimit pranues në Programin master E-Qeverisja në Universitetin “Kadri Zeka”- Afati i Dytë
3 Nëntor, 2017 MË SHUMË
Vendim mbi lirimin nga pagesa e semestrit për vitin akademik 2017/2018
3 Nëntor, 2017 MË SHUMË
Ofertë për studime Master në Universitetin ZUG
3 Nëntor, 2017 MË SHUMË
Njoftim për datën e mbajtjes së Provimit pranues në programin Master Qeverisja Lokale dhe Shoqëria Demokratike
3 Nëntor, 2017 MË SHUMË