Vendim mbi lirimin nga pagesa e semestrit për vitin akademik 2017/2018

3 Nëntor, 2017

Komisioni per shqyrtimin e ankesave per lirim nga pagesa e semestrit per vitin akademik 2017/2018, per studentet e Universitetit “Kadri Zeka” ne Gjilan, pas shqyrtimit te ankesave, ne mbledhjen e mabjtur diten e premte 3 Nentor 2017, mori Vendim:

Shkarko