Studentët e FSHK-së në UKZ kanë realizuar projektin “Platforma Digjitale për Vlerësimin e Projekteve Individuale”
23 Shkurt, 2022 MË SHUMË
Konkurs për angazhimin e personelit akademik, për semestrin veror 2021/2022, në Fakultetin e Shkencave Kompjuterike
23 Shkurt, 2022 MË SHUMË