Kanë vazhduar aktivitetet e ditës së dytë informuese ERASMUS+
14 Tetor, 2022 MË SHUMË
Ftesë për pjesëmarrje në Sesionin informues mbi Veprimet e Currie Marie Sklodowska (Rrjetet e doktoratës / Shkëmbimet e stafit)
14 Tetor, 2022 MË SHUMË
Rektori Kosumi priti në takim një grup të studentëve të Fakultetit Juridik viti i III-të
14 Tetor, 2022 MË SHUMË
Njoftim për kandidatet e suksesshem sipas konkursit nr. 03/1501, dt. 09.08.2022, për personel administrativ
14 Tetor, 2022 MË SHUMË
Rektori Kosumi prezantoi “Planin Strategjik të UKZ-së, procesi i implementimit dhe mbikëqyrja – përvoja e UKZ-së” në konferencën e dytë vjetore të ALK-së e organizuar nga Heras Plus
14 Tetor, 2022 MË SHUMË