Kanë vazhduar aktivitetet e ditës së dytë informuese ERASMUS+

14 Tetor, 2022

Studentët dhe Stafi Akademik e Administrativë në ditën e dytë informuese për projektet Erasmus+, organizuar nga Zyra për Bashkëpunim Ndërkombëtar e Universitetit “Kadri Zeka” në Gjilan, shfaqën interesim të madh për mënyrën e aplikimeve apo kritereve.

Sot aktivitetet u organizuan rreth mënyrës së aplikimeve, përmbajtjes dhe përmbledhjes së punimit të projekteve të programit Erasmus +, etj.

Kurse rreth prezantimit të punës në projekte  ndërkombëtare dhe rreth aktiviteteve të tjera, gjatë këtij sesioni të pranishmit janë  informuar nga Prorektori për Bashkëpunim Ndërkombëtar në UKZ Prof. Asoc. Dr. Dukagjin Leka, i cili ka paraqitur veç e veç  projektet ndërkombëtare të UKZ-së / Projektet e Erasmus +(QUADIC, ENEMLOS, QATEK, SIAHDPC, STAND, SMAHPC, E-Viva) etj.

Po ashtu, në këtë organizim janë diskutuar edhe përvojat konkrete të zyrës për  marrëdhëniet ndërkombëtare, ku nga të pranishmit ka pasur një kureshtje të madhe për gjithë procesin.