Urimi i Rektorit Bajram Kosumi për fillimin e vitit të ri akademik
3 Tetor, 2016 MË SHUMË
Universiteti “Kadri Zeka” në Gjilan nisi solemnisht vitin e ri akademik 2016/2017
3 Tetor, 2016 MË SHUMË