Mundësi Punësimi për Studentët e Fakultetit të Shkencave Kompjuterike, nga Limitless Marketing LLC
5 Maj, 2021 MË SHUMË
TRAJNIM I STAFIT TË UKZ PËR PËRDORIMIN E EBSCO
5 Maj, 2021 MË SHUMË
Universiteti Publik “Kadri Zeka” inkurajon të gjithë studentët që të marrin pjesë në zgjedhjet studentore
5 Maj, 2021 MË SHUMË
Në UKZ nesër mbahen zgjedhjet studentore
5 Maj, 2021 MË SHUMË