UKZ dhe University of Justice nga Polonia nënshkruajnë marrëveshje bashkëpunimi
27 Mars, 2024 MË SHUMË
Ftesë për dorëzimin e Abstraktit të Konferencës CIT
27 Mars, 2024 MË SHUMË
Ambasada e Francës – thirrje për bursa universitare për vitin akademik 2024-2025
27 Mars, 2024 MË SHUMË
Zgjatet afati për regjistrimin e lëndëve të semestrit veror në nivelin bachelor dhe master për vitin akademik 2023/2024
27 Mars, 2024 MË SHUMË