Zgjatet afati për regjistrimin e lëndëve të semestrit veror në nivelin bachelor dhe master për vitin akademik 2023/2024

27 Mars, 2024

Njoftohen studentët e Fakultetit Juridik të Universitetit Publik “Kadri Zeka”, niveli i studimit Bachelor dhe Master  se afati për regjistrimin e lëndëve të  semestrit veror, për vitin akademik 2023/2024 do të jetë i hapur nga data 27.03.2024 deri më datë 30.03.2024 ora 23:59.

Sqarim:

  • Studentët së pari duhet të zgjedhin Modulin, pastaj të bëhet regjistrimi i lëndëve.
  • Studentët janë të kufizuar në regjistrimin e lëndëve zgjedhore sipas vendimit të këshillit të fakultetit.

 

Suksese të gjithë studentëve!