Rezultatet Përfundimtare të provimit pranues në Universitetin “Kadri Zeka”- Afati i parë pranues për vitin akademik 2018/2019
30 Korrik, 2018 MË SHUMË
Vendim nga Komisioni Qëndror për zgjidhjen e ankesave lidhur me provimin pranues – afati i parë në Universitetin Publik “Kadri Zeka”
30 Korrik, 2018 MË SHUMË