Njoftim për studentët e diplomuar në Universitetin “Kadri Zeka”- Fakulteti i Edukimit
23 Janar, 2018 MË SHUMË
Ftesë për punëtori njëditore “Fuqizimi i qytetarëve: Adresimi i sfidave në të drejtat pronësore”
23 Janar, 2018 MË SHUMË