Njoftim për mbrojtjen e punimeve te diplomës
26 Shtator, 2018 MË SHUMË
Ftesë për pjesëmarrje në seminarin “Liria akademike dhe parimet etike”
26 Shtator, 2018 MË SHUMË
Njoftim nga Prof. Dukagjin Leka
26 Shtator, 2018 MË SHUMË