Në Universitetin e Gjilanit “Kadri Zeka” ka qëndruar Kryetari i Kamenicës 
14 Tetor, 2015 MË SHUMË
Rektori UKZ-së ka pritur në takim kryetarin e Gjykatës Themelore të Gjilanit
14 Tetor, 2015 MË SHUMË