AKA mbanë një sesion informues me IAL për metodologjinë e monitorimit dhe procedurat pas-akredituese
15 Korrik, 2022 MË SHUMË
Parlamenti Studentor i UKZ –së do të mbaj ushtrime vullnetare për aplikuesit e rinj (maturantët)
15 Korrik, 2022 MË SHUMË