Konkurs për pranimin e studentëve të rinj, në vitin e parë të studimeve Master në vitin akademik 2022-2023
16 Shtator, 2022 MË SHUMË
Thirrje për programin e praktikës në FINCA
16 Shtator, 2022 MË SHUMË
NDJEKE PRAKTIKËN DHE PUNËSOHU NË FINCA KOSOVË/Departamenti TI-Njësia Databazë dhe Aplikacione
16 Shtator, 2022 MË SHUMË
Në trajnimin e radhës në kuadër të projektit SIAHDPC po merr pjesë edhe një ekip i UKZ-së
16 Shtator, 2022 MË SHUMË
Studentët e UKZ-së të udhëhequr nga kryetarja e PS kanë marrë pjesë në punëtorinë organizuar nga GIZ
16 Shtator, 2022 MË SHUMË