NDJEKE PRAKTIKËN DHE PUNËSOHU NË FINCA KOSOVË/Departamenti TI-Njësia Databazë dhe Aplikacione

16 Shtator, 2022

NDJEKE PRAKTIKËN DHE PUNËSOHU NË FINCA KOSOVË/Departamenti TI-Njësia Databazë dhe Aplikacione

FINCA aktualisht ka hapur programin e praktikës me mundësi punësimi në departamentin e Teknologjisë Informative, njësia Databazë dhe Aplikacione, detajet i gjeni në shpalljen e bashkangjitur.

Studentët e Fakultetit të Shkencave Kompjuterike inkurajohen që të dërgojnë aplikimet e tyre deri me: 22.09.2022.