Konkurs për pranimin e studentëve të rinj, në vitin e parë të studimeve Master në vitin akademik 2020-2021
21 Shtator, 2020 MË SHUMË
Këshilli Drejtues ka zgjedhur Prof. Asoc. Dr. Xhevdet Thaqi, Prorektor për Mësim, Kërkime Shkencore dhe Çështje të Studentëve
21 Shtator, 2020 MË SHUMË
Konkurs për pranimin e studentëve të rinj, në vitin e parë të studimeve Bachelor në vitin akademik 2020-2021
21 Shtator, 2020 MË SHUMË