Njoftim
31 Dhjetor, 2015 MË SHUMË
Vendim lidhur me ankesat e kandidatëve kundër vendimeve të Komisioneve të Fakulteteve për transferim në UKZ
31 Dhjetor, 2015 MË SHUMË