Prof. Asoc. Dr. Bajram Kosumi zgjedhet Rektor i Universitetit “Kadri Zeka”
27 Qershor, 2019 MË SHUMË