Rezultatet Përfundimtare të provimit pranues, Afati Plotësues në Universitetin Publik “Kadri Zeka” në nivelin Baçelor për vitin akademik 2022/2023
28 Shtator, 2022 MË SHUMË
Njoftim për fotografim për ID kartelë për studentët e nivelit Bachelor të pranuar në vitin akademik 2022/2023
28 Shtator, 2022 MË SHUMË
Raporti i Komisionit për Shyqrtimin e Ankesave në Fakultetin e Shkencave Kompjuterike me sqarim – Afati plotësues
28 Shtator, 2022 MË SHUMË