Rezultatet Përfundimtare të provimit pranues, Afati Plotësues në Universitetin Publik “Kadri Zeka” në nivelin Baçelor për vitin akademik 2022/2023

28 Shtator, 2022

Rezultatet Përfundimtare të provimit pranues në Universitetin Publik “Kadri Zeka”- Afati Plotësues për vitin akademik 2022/2023

 

 

Studentë të rinj, suksese në studime!

Rezultatet Perfundimtare në Fakultetin Juridik - Afati Plotësues

Shkarko

Rezultatet Përfundimtare në Financë dhe Kontabilitet i Aplikuar - Afati plotësues

Shkarko

Rezultatet Përfundimtare në Menaxhment dhe Ndërmarrësi - Afati plotësues

Shkarko

Rezultatet Perfundimtare në Fakultetin e Shekncave Kompjuterike - Afati Plotësues

Shkarko

Rezultatet Perfundimtare - Arsimi Parashkollor - Afati Plotësues

Shkarko