Senati i Universitetit “Kadri Zeka” ka zgjedhur katër anëtarë të KD-së
25 Korrik, 2018 MË SHUMË
Shqyrtimi i ankesave të kandidatëve të papranuar do të bëhet të enjten
25 Korrik, 2018 MË SHUMË