Nënshkruhet marrëveshje bashkëpunimi mes Universitetit “Kadri Zeka” dhe Universitetit Politeknik delle Marche nga Ancona e Italisë
19 Maj, 2016 MË SHUMË