Lista e kandidatëve sipas sallave dhe orës për provim pranues për vitin akademik 2016/2017 në Universitetin “Kadri Zeka” dhe një Udhëzim për Provimin Pranues
20 Korrik, 2016 MË SHUMË
Njoftim për orën e mbajtjes së provimit pranues
20 Korrik, 2016 MË SHUMË