Njoftim për orën e mbajtjes së provimit pranues

20 Korrik, 2016

UNIVERSITETI “KADRI ZEKA” UNIVERSITY

Zija Shemsiu, 60000, Gjilan, Kosovë

uni-gjilan.net    tel: 0280390112

 

 

NJOFTIM

 

Të nderuar, ju njoftojmë se provimi pranues për Fakultetin e Edukimit,  do të mbahet më 21.07.2016 nga ora 09:00, aplikantët duhet të jenë para Universitetit “Kadri Zeka” rreth orës 08:30. Kurse provimi për Fakultetin Juridik, Fakultetin Ekonomik dhe Shkenca Kompjuterike do të mbahet  më 21.07.2016 në ora 12:00, aplikantët duhe të jenë para Universitetit rreth orës 11:30. Të gjithë aplikantët me vete duhet të kenë letërnjoftimin dhe fletëkonfirmimin, kurse provimi zgjat 90 minuta. Ora e mbajtjes së provimit pranues dhe salla do të shpallet së shpejti në web faqen e universitetit uni-gjilan.net

 

 

SUKSESE!