UKZ pjesë e marrëveshjes së Asociacioneve të Universiteteve Ballkanike
13 Tetor, 2015 MË SHUMË
UKZ nderon heroinën e kombit Hanumshahe Abdullahu – Zymberi
13 Tetor, 2015 MË SHUMË