Në Universitetin “Kadri Zeka” në Gjilan, është mbajtur ceremonia e certifikimit të studentëve për Vullnetarizmin rinor
15 Tetor, 2014 MË SHUMË