Universiteti “Kadri Zeka” në Gjilan mbylli konkursin plotësues për pranimin e studentëve në studimet themelore – bachelor në vitin akademik 2016/2017
15 Shtator, 2016 MË SHUMË