Njoftim per vendimet e vazhdimit te studimeve
3 Nëntor, 2020 MË SHUMË
DOLI NGA BOTIMI LIBRI UNIVERSITAR ”E DREJTA DHE ADMINISTRATA PUBLIKE”,
3 Nëntor, 2020 MË SHUMË
Vazhdim i konkursit për praktikë në Prokurori
3 Nëntor, 2020 MË SHUMË
Informatë për hapjen e email adresave zyrtare për studentët e UKZ-së
3 Nëntor, 2020 MË SHUMË