GIZ Kosovo prezanton raportin e vlerësimit të Zyrës për Zhvillim të Karrierës të UKZ-së
26 Tetor, 2021 MË SHUMË
Përfaqësues të Universiteti Publik “Kadri Zeka” po qëndrojnë në një vizitë studimore në Itali
26 Tetor, 2021 MË SHUMË
Raport për shqyrtimin e ankesave për angazhimin e bashkëpunëtorëve të jashtëm 2021-2022 – Fakulteti Juridik
26 Tetor, 2021 MË SHUMË
Njoftim për shtyrje të afatit për regjistrimin e semestrit dimëror në nivelin bachelor
26 Tetor, 2021 MË SHUMË