Raport për shqyrtimin e ankesave për angazhimin e bashkëpunëtorëve të jashtëm 2021-2022 – Fakulteti Juridik

26 Tetor, 2021

Raporti i komisionit te ankesave - Juridik

Shkarko