Është zgjedhur kryetari i Këshillit Botues të UKZ-së
2 Shtator, 2020 MË SHUMË
Akademia e Shkencave dhe të Arteve të Kosovës ka shpallë zgjedhjet për anëtarë të rinj
2 Shtator, 2020 MË SHUMË