Bursat Bilaterale nga Republika e Sllovenisë
26 Prill, 2019 MË SHUMË
Ftoheni të jeni pjesë e testit TOEFL që do të mbahet më 12 MAJ 2019 në UKZ
26 Prill, 2019 MË SHUMË
UKZ ka marrë pjesë në 45 vjetorin e themelimit të Universitetit të Malit të Zi
26 Prill, 2019 MË SHUMË
Listat përfundimtare të studentëve me të drejtë vote për zgjdhjet e studentëve 2019
26 Prill, 2019 MË SHUMË
Vendim për çertifikim të organizatave studentore
26 Prill, 2019 MË SHUMË
Vendim për refuzim të çertifikimit të OS ” Unioni i studentëve Pro Evropian – UKZ”
26 Prill, 2019 MË SHUMË
Ekstrakt i mbledhjes së IV-të të KQZ-së
26 Prill, 2019 MË SHUMË
Mësimdhënës nga Schwamendingeni i Zvicrës vizitojnë UKZ
26 Prill, 2019 MË SHUMË
Konkurs
26 Prill, 2019 MË SHUMË
Ftesë për pjesëmarrje në ligjëratën për qasje më të mirë në drejtësi
26 Prill, 2019 MË SHUMË