Pensionohet profesori Januz Dërvodeli
12 Shkurt, 2020 MË SHUMË
Kanë vazhduar punimet në ditën e dytë të fillimit të projektit QUADIC
12 Shkurt, 2020 MË SHUMË
UKZ do të shënojë 12- vjetorin e shtetësisë së Kosovës
12 Shkurt, 2020 MË SHUMË