Përfaqësues të OSBE-së vizituan UKZ-në
9 Tetor, 2017 MË SHUMË
Njoftim për fotografim për ID kartelë për studentët e pranuar në UKZ në vitin akademik 2017/2018
9 Tetor, 2017 MË SHUMË