Ftesë për dërgimin e përfaqësuesit të organizatës studentore
2 Prill, 2019 MË SHUMË
Rektori takon Parlamentin Studentor për t’i uruar për procesin zgjedhor
2 Prill, 2019 MË SHUMË
Konkurs për studime Master për studentët e Jashtëm në SHBA për vitin akademik 2020-2021 në kuadër të Programit Fulbright.
2 Prill, 2019 MË SHUMË
Thirrje për Programin e Granteve për mbështetjen e Universiteteve, 2019
2 Prill, 2019 MË SHUMË
Fjalimi i Rektorit të UKZ-së Bajram Kosumi në Konferencën e Lidershipit Ballkanik të Federatës Universale të Paqes
2 Prill, 2019 MË SHUMË