Raportet e komisionit Recenzues për stafin e angazhuar, semestri veror 2023/24 në Fakultetin e Shkencave Aplikative
15 Shkurt, 2024 MË SHUMË