Raportet e komisionit Recenzues për stafin e angazhuar, semestri veror 2023/24 në Fakultetin e Shkencave Aplikative

15 Shkurt, 2024

Raporti i Komisionit Recenzues per staf te angazhuar FSHA, shkurt 2024

Shkarko