Njoftim nga Prof.Asoc.Dr. Fejzulla Hasani
24 Nëntor, 2020 MË SHUMË
Njoftim nga Prof.asoc.dr. Fejzulla Berisha
24 Nëntor, 2020 MË SHUMË
Njoftim nga lënda Gjuhë Gjermane I
24 Nëntor, 2020 MË SHUMË
Në UKZ kanë nisur takimet punuese për procesin e akreditimit institucional
24 Nëntor, 2020 MË SHUMË