Njoftim për studentët e diplomuar në Universitetin “Kadri Zeka”- Fakulteti i Edukimit
23 Prill, 2018 MË SHUMË
Njoftim për paraqitjen e provimeve në nivelin Master
23 Prill, 2018 MË SHUMË
U.S. Misioni në Kosovë ka hapur thirrje për programin Hubert H.Humphrey Fellowship 2018-2020
23 Prill, 2018 MË SHUMË
Ftesë për pjesëmarrje në konferencën “ARSIM PËR TË ARDHMEN”
23 Prill, 2018 MË SHUMË
Konkurs për vozitës
23 Prill, 2018 MË SHUMË
Thirrje për aplikim në Seminarin: Integrating and Validating practrical Entrepreneurship skills in engineering and ICT studies
23 Prill, 2018 MË SHUMË