Studentëve të UKZ-së u janë ndarë crtifikata pas përfundimit të trajnimit në C# dhe Unity
25 Janar, 2022 MË SHUMË
UKZ dhe ATRC nënshkruajnë marrëveshje bashkëpunimi
25 Janar, 2022 MË SHUMË