PROGRAMI I PUNËS PRAkTIKE NË BIZNESET GJERMANE
11 Tetor, 2018 MË SHUMË
Ftesë/Promovimi i librit Ekonomiksi i Parasë, Bankingut dhe Tregjeve Financiare
11 Tetor, 2018 MË SHUMË
Studentët e ZUG të kënaqur nga vizita e tyre studimore
11 Tetor, 2018 MË SHUMË
Njoftim për fotografim për ID kartelë për studentët e pranuar në UKZ në vitin akademik 2018/2019
11 Tetor, 2018 MË SHUMË
DAAD Bursa studimore & njoftim për organizim informues për studentët 15 tetor 2018
11 Tetor, 2018 MË SHUMË
Buletini – Ekonomik
11 Tetor, 2018 MË SHUMË