Një delegacion nga Samsuni i Turqisë ka vizituar Universitetin “Kadri Zeka”
22 Prill, 2016 MË SHUMË
Universiteti “Kadri Zeka” në Gjilan ka shënuar Ditën Ndërkombëtare të Tokës
22 Prill, 2016 MË SHUMË
Njoftim – Organizohen aktivitete të ndryshme në shënim të ditës së tokës
22 Prill, 2016 MË SHUMË
Në Universitetin “Kadri Zeka” u mbajt ligjëratë me temë „Të Drejtat e Pronësisë Intelektuale“
22 Prill, 2016 MË SHUMË