Njoftim – Organizohen aktivitete të ndryshme në shënim të ditës së tokës

22 Prill, 2016

Të nderuar studentë, staf akademik dhe administrativ, Universiteti “Kadri Zeka” në Gjilan për nderë të Ditës së Tokës, më 22 prill nga ora 11:30, do të zhvilloj disa aktivitete, si mbjellja e bimëve dekorative, luleve,  që ka për qëllim sensibilizimin dhe edukimin për ruajtjen dhe zhvillimin e mjedisit jetësor.

Ju ftojmë të merrni pjesë në këtë aktivitet